اینترنت اشیا


بسیاری بر این باورند که از زمان کشف برق توسط ادیسون، هیچکدام از دستاوردهای فناوری به اندازه اینترنت در زندگی روزمره ما نفوذ نکرده است. اینترنت، بستری فراهم میکند که میتوان به کمک آن آگاه‌تر، هوشیارتر و کارآمدتر شد. هرچند این همه‌ی داستان نیست و اینترنت مانند هر ابزار دیگری، نیمه‌ی تاریکی هم دارد. امروز قصد بحث کردن در مورد آسیب‌های شبکه‌ی جهانی وب و  از بین رفتن حریم خصوصی و درونگراتر شدن انسان‌ها و موارد اینچنینی را نداریم. بلکه میخواهیم باهم نگاهی به آینده‌ی اینترنت بیاندازیم.اینفوگرافیک اینترنت همه‌چیز را از دست ندهید.

Internet_of_Everything-1

(1)(0)

ارسال نظر

*