نقاشی های جالب از زندگی روزمره در جهان آینده


883546256048504746


فیلم های تخیلی و آینده گرا معمولاً فضای سرد و بی احساس را نشان ما می دهند اما هنرمند سوئدی  Simon Stalenhag  نظر دیگری دارد . نقاشی های او با الهام از فضای اینگونه فیلم ها ، زندگی روزمره آرام آیندگان را در کنار ربات ها و زباله دان های مکانیکی متروکه به زیبایی به نمایش کشیده است.

(0)(0)