تصویرمتحیر کننده از تفاوت ریه سیگاری ها و غیر سیگاری ها


output_0sXnhi


تا به حال شاید تصاویر زیادی از ریه های انسان های سیگاری دیده باشید اما این تصویر به وضوح تفاوت میزان حجم ریه های هر دو دسته سیگاری و غیر سیگاری را با پر شدن میزان آب به وضوح نمایش میدهد.

 

(6)(0)
به اشتراک گذاری نوشته:

ارسال نظر

*