حقایق جالبی از فیل ها


funny_forgetful_elephant_with_sticky_notes_postcard-r37dbce4f437d4c3d87a4e046d83da099_vgbaq_8byvr_512


گفته می شه که فیل ها هیچ چیز را از خاطر نمی برند اما آیا این موضوع از لحاظ علمی هم اثبات شده ؟ ویدئوی زیر را تماشا کنید تا به ویژگی های بی نظیر این حیوان پی ببرید . 


[KGVID poster=”http://www.knowche.ir/wp-content/uploads/2014/11/Why-elephants-never-forget-_-Alex-Gendler-Segment100_00_06.506-00_05_22.4501_thumb54.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://www.knowche.ir/wp-content/uploads/2014/11/Joint-Item151.m4v[/KGVID]


 

(2)(0)

ارسال نظر

*