جنگ گرما و سرما در محل کار


کولر روشن یا خاموش؟؟ این مشکلی است که همه‌ی ما در محیط کاری خود با آن سروکار داریم، معمولاً کارفرماها هم اهمیت کمی به دما و تهویه‌ی محیط کاری کارمندان خود می‌دهند و به طبع این عامل در کارایی افراد تاثیرات بسیاری دارد. علاوه بر این گاهی هم افراد همکار باهم چندان سازگار نیستند. 


office-temperature-wars


 

(20)(1)

1 نظر برای «جنگ گرما و سرما در محل کار»

ارسال نظر

*