عمر کوتاه Turquoise Killifish کلید معمای پیری


nothobranchius_furzeri


ماهی Turquoise Killifish هیچ ویژگی جالب توجهی ندارد مگر روند سریع پیر شدنش. این ماهی تنها در طول سه ماه از یک ماهی جوان و سرزنده به جانداری پیر و خسته تبدیل می‌شود و می‌تواند کلید آزمایشات آینده‌ی دانشمندانی باشد که در زمینه‌ی پیری تحقیق می‌کنند. این ماهی که در تالاب‌های فصلی شرق آفریقا زندگی می‌کند، دارای کوتاه‌ترین طول عمر در میان مهره‌داران است و پس از گذشت چند ماه شروع می‌کند به از دست دادن ماهیچه‌هایش، نابارور شده و دچار بیماری‌های مختلف می‌شود که بسیار به روند پیری انسان‌ها نزدیک است.

اکثر تحقیقات علمی معمولاً بر چند گونه‌ی محدود جانوری انجام می‌شوند: موش‌ها، مگس‌های میوه و نوعی از کرم‌های لوله‌ای به نام Caenrhadbitis Elegans. اما مگس‌ها و کرم‌ها بی‌مهره هستند و تحقیق در مورد مسائلی مانند این که چرا با پیر شدن انسان‌ها استخوان‌هایشان تحلیل می‌رود را غیرممکن می‌کنند؛ از طرفی شباهت موش‌ها به انسان‌ها بیشتر است اما طول عمرشان چند سال است و نه چند ماه؛ در نتیجه عمر کوتاه این ماهی می‌تواند برای تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی پیری و طول عمر بسیار مفید باشد.
 

fkmbf1e4yb1pzva6sa3l


حالا دانشمندان و محققین در حال گسترش تحقیقات خود به ارگانیسم‌های جدید هستند و در مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده، جزئیات ژنتیکی این ماهی شامل تمام رشته‌های ژنوم به همراه محل قرار گرفتن چندین ژن مربوط به پیری منتشر شده‌اند. گذر عمر سریع این ماهی همچنین به دانشمندان امکان آزمایش داروهای ضدپیری و نتیجه‌گیری سریع را نیز می‌دهد.


 

(4)(0)