تماشا کنید: نصب دوربین روی راکتی که پرتاب میشود!


maxresdefault (1)


آیا تا به حال دلتان خواسته پرتاب راکت به فضا را از زاویه‌ی دید راکت ببینید؟! حالا وصل کردن دوربین به یک راکت GoFast 2014، راکت آماتوری که رکورد بالاترین سرعت و ارتفاع راکت‌های پرتاب شده به فضا را در اختیار دارد آرزویتان را برآورده کرده است و می‌توانید همه چیز را از لحظه‌ی انفجار ابتدایی و پرتاب، ببینید؛ تا این که جهان شروع به چرخیدن می‌کند و سپس فضا را می‌بینیم.


دانلود ویدئو


 

 

(11)(0)

2 نظر برای «تماشا کنید: نصب دوربین روی راکتی که پرتاب میشود!»

امکان ارسال نظر وجود ندارد