محققین: دود عود از سیگار خطرناک‌تر است


incense_burner_and_smoke_1_by_z_grimv-d5k1e20


احتمالاً در آینده روی بسته‌های عود هم مانند سیگار و دیگر محصولات حاوی تنباکو هشدارهای سلامتی نوشته خواهد شد چرا که تحقیقاتی برای نخستین بار اثرات سوزاندن عود در محیط بسته را با تنفس کردن دود سیگار مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که دود عود می‌تواند از سیگار خطرناک‌تر باشد. پیش از این تحقیقات دیگری اثرات مضر دود عود را بر سلامت انسان‌ها نشان داده بودند اما نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهند که مضرات عود می‌تواند در بسیاری موارد حتی از دود سیگار نیز بیشتر باشد و این مسئله می‌تواند در بسیاری از کشورهای آسیایی که سوزاندن عود در معابد سنتی رایج است، موجب ایجاد نگرانی‌هایی شود.

آن‌ها به مقایسه‌ی اثر دود دو نوع عود با دود سیگار بر باکتری‌های موجود در بدن همسترها پرداختند و نتایج به دست آمده حاکی از این بود که دود عود جهش‌زا است، به این معنا که می‌تواند موجب به وجود آمدن جهش‌هایی در خصوصیات ژنتیکی و دی.ان.ای شود. مقایسه‌ی دود عود با دود سیگار نشان داد که دود عود می‌تواند برای سلول‌ها سمی و کشنده باشد و از میان ۶۴ ماده‌ای که در دود عود شناسایی شدند دو ماده در رده‌ی مواد بسیار سمی جای می‌گرفتند.

incense_holder

در نتیجه اطلاع‌رسانی در مورد خطرات ناشی از سوزاندن عود در محیط‌های بسته می‌بایست افزایش یابد و افرادی که دائماً در محیط‌های بسته در معرض دود عود قرار دارند لازم است از خطر سرطان‌زا بودن این مواد که جهش‌زا و برای سلول‌ها و دی.ان.ای سمی هستند، آگاه شوند؛ این محققین امیدوارند در آینده تحقیقات بیشتری در مورد اثرات سوزاندن عود بر بدن انسان صورت بگیرد و سازندگان این ماده راهی برای کاهش اثرات منفی آن بر بدن انسان بیابند.


 

(8)(0)