تماشا کنید: قرار دادن آیفون ۶ اس در داخل مایع نورانی و در دستگاه مایکروویو!


iphone 6s in glow stick liquid


آزمایشی دیگر از EverythingApplePro، ویدیوی کامل این آزمایش را در انتهای مطلب تماشا کنید.
 

iPhone 6S Takes a Glowing Chemical Bath!.mp4_000182215

تغییر رنگ نمایشگر آیفون بعد از قرارگرفتن در درون مایع نورانی

 

iPhone 6S Takes a Glowing Chemical Bath!.mp4_000256689

برای بیشتر شدن شدت روشنایی این نور، ظرف حاوی آیفون ۶ اس را در درون مایکرویو قرار می دهد

 

iPhone 6S Takes a Glowing Chemical Bath!.mp4_000377577

زنده ماندن آیفون در انتهای این آزمایش

 

دانلود ویدیو


 

(0)(0)