بیشتر مردم آیفون ۶ را ترجیح می‌دهند اما فروش ۶ پلاس هم بد نیست

بیشتر مردم آیفون ۶ را ترجیح می‌دهند اما فروش ۶ پلاس هم بد نیست

اگر فکر می‌کنید آیفون ۶ بهتر از برادر بزرگتر خود است و اندازه آیفون ۶ پلاس را برای کارهای روزانه زیادی بزرگ می‌یابید بدانید که تنها نیستید. نتایج یک مطالعه جدید نشان…