اپل توسعه دهندگان برنامه‌های ساعتش را به کوپرتینو دعوت می‌کند

اپل توسعه دهندگان برنامه‌های ساعتش را به کوپرتینو دعوت می‌کند

هرچه بیشتر به موعد عرضه شدن اپل واچ در ماه آوریل نزدیک می‌شویم، اپل کاراگاه‌های آموزشی و کلاس‌های راهنمایی بیشتری برای آماده شدن ساعتش برگزار می‌کند که توسعه‌ دهندگانی که مشغول ساخت برنامه‌های اپل…