Duolingo – زبان آموز رایگان

Duolingo – زبان آموز رایگان

انتخاب تکنیک‌های‌ مناسب برای زبان‌آموزی یکی از مباحثی است که همیشه پژوهشگران را به خود مشغول می‌کند. اپلیکیشن‌های زبان‌آموزی متعددی وجود دارند که از روش‌های گوناگون برای گنجاندن زبان جدید…