به کمک جریان الکتریسیته مرد جیوه ای به واقعیت نزدیک تر شد

به کمک جریان الکتریسیته مرد جیوه ای به واقعیت نزدیک تر شد

بیشتر فیلم های تخیلی شامل داستان ها و وقایع دنیای واقعی هم می شوند.حتماً هنوز شخصیت ترسناک فیلم نابودگر ۲ را به یاد دارید.اکنون دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی دریافته اندکه…