Fetchnotes – ثبت یادداشت برای آی.او.اس و اندروید

Fetchnotes – ثبت یادداشت برای آی.او.اس و اندروید

اپ‌های بسیاری وجود دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم یادداشت‌های ساده‌ی متنی برداریم و آن‌ها را بر اساس نکاتی که به نظرمان اهمیت بیشتری دارند، به دسته‌های مختلفی دسته‌بندی…