اپل توسعه دهندگان برنامه‌های ساعتش را به کوپرتینو دعوت می‌کند

اپل توسعه دهندگان برنامه‌های ساعتش را به کوپرتینو دعوت می‌کند

هرچه بیشتر به موعد عرضه شدن اپل واچ در ماه آوریل نزدیک می‌شویم، اپل کاراگاه‌های آموزشی و کلاس‌های راهنمایی بیشتری برای آماده شدن ساعتش برگزار می‌کند که توسعه‌ دهندگانی که مشغول ساخت برنامه‌های اپل…

اپل آموزش‌های مرتبط با ساعت هوشمندش را آغاز میکند

اپل آموزش‌های مرتبط با ساعت هوشمندش را آغاز میکند

غول کوپرتینویی کلاس‌های آموزشی ساعت هوشمندش را برای فروشندگان فروشگاه‌های آمریکا و انگلستان شروع خواهد کرد. مفاهیمی که در این دوره آموزش داده می‌شود از اطلاعات پایه شروع خواهد شد…