ساخت باتری هیدروژنی‌ که آیفون ۶ شمارا تا یک هفته روشن نگه می‌دارد

ساخت باتری هیدروژنی‌ که آیفون ۶ شمارا تا یک هفته روشن نگه می‌دارد

آیا تابه‌حال آرزو داشته‌اید که ای‌کاش در آینده شرایطی به وجود آید تا بتوان با هر بار شارژ آیفون تا یک هفته از بابت انرژی داشتن آن برای انجام کارهای روزمره…