هنگام برنامه‌ریزی برای آینده بر اهدافتان تمرکز کنید و نه خیالات

هنگام برنامه‌ریزی برای آینده بر اهدافتان تمرکز کنید و نه خیالات

هر یک از ما اهداف و کارهایی را برای آینده‌مان در نظر داریم، اما همه‌ی افراد برنامه‌های مشخص و عملی برای رسیدن به این اهداف ندارند. به همین دلیل می‌بایست…