احتمال خریده شدن بلک‌بری توسط سامسونگ

احتمال خریده شدن بلک‌بری توسط سامسونگ

طبق گزارشی که چهارشنبه گذشته در رویترز منتشر شده، مدیران سامسونگ با برخی از مدیران بلک‌بری مذاکراتی پیرامون خرید احتمالی این شرکت را داشته‌اند. حدود این مذاکرات هنوز مشخص نیست…