برگزیدگان مسابقه‌ی عکاسی دریایی دانشگاه میامی

برگزیدگان مسابقه‌ی عکاسی دریایی دانشگاه میامی

مسابقه‌ی عکاسی دانشگاه علوم هواشناسی و اقیانوس‌نگاری میامی از سال ۲۰۰۵، در چهار رشته‌ی ماکرو، پرتره‌ی ماهی‌ها و دیگر جانداران دریایی، مناظر دریایی و آثار دانشجویان برگزار می‌شود. برندگان این…