Lumen Trails – برنامه‌ی همه کاره برای کارهای روزانه، کالری‌ها، هزینه‌ها و …

Lumen Trails – برنامه‌ی همه کاره برای کارهای روزانه، کالری‌ها، هزینه‌ها و …

اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارند که امکان شمردن و حساب و کتاب چیزهای مختلف رو برای شما فراهم می‌کنند. مثل اپلیکیشن‌های کالری شمار ، قدم شمار ، مدیریت هزینه های روزانه…