اگر در فیسبوک همه چیز را لایک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر در فیسبوک همه چیز را لایک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

اندی وارهول جمله‌ی بسیار معروفی دارد که شاید به گوشتان خورده باشد: “به نظر من همه باید همدیگر را دوست داشته باشند” این جمله از مصاحبه مفصل او با مجله اخبار هنر…