منتشر شدن تصاویر سلفی گرفته‌شده با آیفون‌ قربانی یک سرقت

منتشر شدن تصاویر سلفی گرفته‌شده با آیفون‌ قربانی یک سرقت

در طی دو روز گذشته در چند شبکه اجتماعی توسط صاحب اصلی یک آیفون، تصاویر سلفی‌ای منتشرشده‌اند که گویا سارقین آن بعد از دزدی از خود گرفته‌اند. این تصاویر تابه‌حال حدود ۱۰۰ هزار بار…